By Now

כאשר אדם או קבוצה של אנשים מנהיגים את עצמם לפי ערכים של טוב הם מסייעים במניעת קונפליקטים, פתרון קונפליקטים, מפחיתים פגיעה, מגדילים את שיתוף הפעולה והתועלת שבה, מקדמים ומשביחים את עצמם, את הקבוצה, את הכלכלה ואת החברה בה הם חיים ופועלים.

התנהגות אתית מבטיחה ומחזקת את האיזון והשלמות הפנימית של האדם, החברה ופרטיה.

אתיקה בעסקים היא קבלה והטמעה של ערכי פעולה כגון אמת, כנות ואמינות, עמידה בהבטחות ובהתחייבויות, נאמנות, רגישות וכבוד לזולת, עזרה הדדית, חמלה, התחשבות, הנגשה לבעלי מוגבלויות, חריצות, זריזות, שמחה ועוד.

אתיקה בעסקים, בעולם העבודה ובמסחר היא הסכמה על קודים של טוב ורע שמטרתם להנחות את כל בני האדם המעורבים בפעילות המסחר, בקבלת החלטות במהלך פעילות הסחר, החל מציות לחוק ועד לפרטים הקטנים של ההתקשרות, ואף מעבר לכך.

אתיקה בפרסום ההתפתחות הטכנולוגית בתחום התקשורת משפיעה מאוד על דפוסי התרבות והאישיות, אך להשפעה זו, לא תמיד יש השלכות חיוביות על קהל …

אתיקה מקצועית אתיקה מקצועית היא אוסף כללים מנחים וקוד התנהגותי שמקובל ומוכר מאוד במקצועות ותחומי עיסוק שונים והמודעות אליו פחות גבוהה בתחומים …

התנהלות לא אתית

התנהלות לא אתית נעה על הספקטרום של עבירות פליליות למיניהן על דיני העונשין.

זה יכול להיות עבירות מירמה וגזל, הונאה, גנבה, שוחד, קבלת טובות הנאה למיניהן.

לעתים מדובר על עבירות צווארון לבן למיניהן כגון הרצת מניות, עבירות מס  ועבירות על חוק ניירות ערך.

עוד עולם של התנהלות לא אתית היא עבירות של זיהום או סיכון סביבתי שיש בהם לעיתים אף סיכון לחיי אדם,

פרסום מטעה, אתיקה בפרסום והצגה עצמית מקצועית הוא עוד ענף של אתיקה בעסקים ובמסחר.

יש עוד מגוון של עבירות אזרחיות ועבירות אתיות  כגון חליפין חסר, אי עמידה בהתחייבויות, עבירות בתחום דיני העבודה ועוד.

אתיקה בעסקים מגדירה גם את הכללים של העשה ואל תעשה של ספקים, משקיעים, בעלי עניין ואפילו הקונים.

צור קשר

054-5266440

תרימו את הטלפון ותתקשרו אלינו או שלחו לנו הודעה ונחזור אליך בהקדם