By Now

אתיקה בפרסום

אתיקה בפרסום ההתפתחות הטכנולוגית בתחום התקשורת משפיעה מאוד על דפוסי התרבות והאישיות, אך להשפעה זו, לא תמיד יש השלכות חיוביות על קהל היעד. ברצוננו לשפר את חייהם של הציבור בישראל באמצעות תקשורת אחראית ואמינה התועלת הכלכלית באימוץ קוד אתי בפרסום קידום האתיקה בפרסומות מחזקת עסקים בטווח הקצר והארוך. עסקים שמקפידים על ממשות ואמת במסעות הפרסום… קראו עוד אתיקה בפרסום

אתיקה מקצועית

אתיקה מקצועית אתיקה מקצועית היא אוסף כללים מנחים וקוד התנהגותי שמקובל ומוכר מאוד במקצועות ותחומי עיסוק שונים והמודעות אליו פחות גבוהה בתחומים אחרים.   המודעות לאתיקה מקצועית ואתיקה בעסקים בארץ נחשבת נמוכה ביחס למדינות המערב והטמעת קוד אתי בקרב עסקים קטנים ובינוניים נמוכה עד מאוד ופעמים רבות לא קיימת כלל. לעומת זאת יש מקצועות וארגונים… קראו עוד אתיקה מקצועית